"İqtisadiyyat" qəzeti 1999-cu ildən həftəlik nəşr edilir. Azərbaycanın iqtisadi həyatında baş verən proseslər barədə vətəndaşlara doğru, dürüst məlumatlar verən, mütəxəssislərin maraqlı düşüncələrini, təkliflərini geniş oxucu auditoriyasına çatdıran "İqtisadiyyat" qəzeti özünün professionallığı, sanballılığı ilə seçilən mətbu orqanlardan biridir.
Baş redaktor: Aytən Səmədzadə

Təsisiçi olan Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu görkəmli iqtisadçı alimlərdən biridir. Respublikada iqtisad elminin bir sıra aparıcı istiqamətlərinin yaranması, formalaşması və inkişafı onun adı və elmi fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Faydalı məlumatlar

Gündəlik iqtisadi göstəricilərlə Sizin iqtisadi suallarınıza cavablar verməyə çalışırıq.