PORTRET

Qəzənfər Süleymanov - 50

  • 06.03.2011

ALİM – PEDAQOQ Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının «Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment» kafedrasının professoru, istedadlı pedaqoq Qəzənfər Salman oğlu Süleymanovun 50 yaşı tamam olur. Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu 1961-ci il yanvar ayının 6-da Bərdə rayonunun İmirli kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Q.Süleymanov 1978-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş və 1983-cü ildə щəmin institutda təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1989-cu ildə o, namizədlik, 2003-cü ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bir alim kimi o, çoxlu sayda elmi məqalələrin, belə ki, 110 elmi əsərin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin, 6 dərs vəsaitinin, onlarla metodik göstərişin, metodik vəsaitin və fənn proqramların müəllifidir. Onun elmi rəщbərliyi ilə 3 nəfər elmlər namizədi hazırlanmışdır. 4 nəfər isə hal-hazırda müdafiə ərəfəsindədir. O, fakültədə щəm magistr, щəm də bakalavr pilləsində təщsil alan tələbələrə «İnvestisiya menecmenti», «İnformasiya iqtisadiyyatı», «Vergi sistemi», «İnformasiya uçotu sistemləri», «Riyazi iqtisadiyyat» və s. fənləri üzrə müщazirələr aparır. Q.Süleymanov ADNA-nın “İqtisadiyyat, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və menecment” fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür. Eyni zamanda, O ADNA-da fəaliyyət göstərən birdəfəlik Müdafiə Şurasının üzvüdür. Mənalı ömrünün məhsuldar çağlarını yaşayan, təhsil ocağımızın ləyaqətli ziyalılarından olan, başqalarına əqidə, əxlaq, savad, tərbiyə nümunəsi olan hörmətli əməkdaşımız Süleymanov Qəzənfər müəllimi 50 illik yubileyi münasibətilə həmkarları, dostları, tələbələri adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür, xalqımızın və dövlətimizin səadəti naminə böyük nailiyyətlər arzulayırıq.

ADNA-nın “İ, BİM və M” fakültəsinin rəhbərliyi və

Həmkarlar Təşkilatı