PORTRET

TƏBRİK EDİRİK

  • 16.02.2023

Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, İnstitut Həmkarlar Təşkilatının sədri Paşa Tanrıverdi Əhməd oğlu respublikada həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 07 fevral 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
T.Paşa 300-dən artıq elmi əsərin – monoqrafiya və məqalələrin, terminoloji lüğətlərin mü­əl­lifi olmaqla yanaşı, uzun illər ərzində Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı ilə yaradılan “Statistika Şurasının” və “Metodoloji Şuranın” üzvü ol­muş, hazırda Azərbaycan Res­publikası Nazirlər Kabineti­nin nəzdindəki Terminologiya Komissiyasının üzvüdür. 1989-cu ildən İqtisadiyyat İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının sədri, İnstitut Elmi Şurasının üzvü və hazırda AMEA Azad Həmkarlar Komitəsi Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
Tanrıverdi müəllim öz fəaliyyəti ilə istər İnstitut, istərsə də AMEA miqyasında həm­karlar ittifaqı hərəkatının ən yaxşı ənənələrinin qorunub saxlanılmasında və inki­şaf etdirilməsində, sosial tərəf­daş­lığın səmərəliliyinin ar­tı­rıl­ması üçün əməli işlər görül­məsində, ittifaq üzvlərinin əmək və sosial-iqtisadi hü­quq­larının, qanuni mənafelə­rinin qorunması və müdafiəsində, əməkdaşların iş şə­raitinin yaxşılaşdırılması və is­tirahətinin təşkilində, əmək münasibətlərinin tənzim­lən­məsində əhəmiyyətli rol oynayıb. 2005-ci ildə məhsuldar elmi fəaliyyətinə görə və AMEA-nın 60 illik yubileyi ilə əlaqədar AMEA Rəyasət Heyətinin, 2018 və 2022-ci illərdə AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin Fəxri Fərmanları ilə, həmkarlar hərakatında fəaliyyətinə görə 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Azad Həmkarlar Konfedera­siyasının “Fəxri Döş Nişanı”, 2020-ci ildə AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.
İnanırıq ki, Tanrıverdi Paşa bundan sonra da istər elmi fəaliyyətində, istərsə də çalışdığı kollektivdə işçilərin sosial problemlərinin həllin­də qətiyyət və əzmkarlıq gös­tə­rəcək, onların sosial rifah halının yaxşılaşdırılması isti­qa­mətində səylər nümayiş etdirəcəkdir.
Tanrıverdi müəllim!
Biz Sizi zəngin biliklərə malik, saf əqidəli, səmimi və zəhmətkeş bir insan kimi tanıyırıq. Siz iqtisadçı alimlərin, professional iqtisadçıların yaxın dostusunuz. Bunu öz fəaliyyətinizlə, işinizlə də­fə­lərlə sübut etmisiniz.
Azərbaycanda həmkarlar hə­rəkatının inkişafında xidmət­lərinizə görə Azərbaycan İq­tisadçılar İttifaqı və “İqtisa­diy­yat” qəzetinin elmi-redak­siya şurası Sizi “Tərəqqi” me­dalı ilə təltif olunmağınız mü­nasibətilə ürəkdən təbrik edir, elmi, ictimai-siyasi və həmkarlar hərəkatındakı fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayır.


 

 

Azərbaycanda həmkarlar hərəkatının inkişafında xidmətlərimə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmağımla əlaqədar ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə sonsuz sayğımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu yüksək mükafatı həm də İqtisadiyyat İnstitutunun ölkəmizin elmi, ictimai-siyasi həyatında xüsusi fərqlənməsinə verilən yüksək qiymət kimi qəbul edirəm. Həmçinin məni təbrik edən bütün dostlarıma, həmkarlarıma və İnstitut əməkdaşlarına, İnstitut Həmkarlar Təşkilatının fəaliyyətini, əməkdaşlarımızın bütün sosial-iqtisadi, istirahət ehtiyaclarını və qayğılarını daima dəstəkləyən – Azərbaycan Respublikası Həmkarlar Konfederasiyasının sədri, millət vəkili Səttar Mehbalıyevə və AMEA AHİ-nin sədri, professor Habil Qurbanova xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm.

 

Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun
Həmkarlar Təşkilatının sədri Tanrıverdi Paşa