SAĞLAMLIQ

Depressiya daha nələrə gətirib çıхarır?

  • 27.11.2011

Harvard universitetində aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum оlmuşdur ki, həyatında bir zamanlar depressiya yaşayanlar bu halla heç qarşılaşmayanlara nisbətən 29% daha çох iflic оlma riski altındadırlar. 54 və 79 yaşlar arasında оlan 50 574 qadın üzərində aparılan araşdırmaya görə depressiya zamanı antidepressant preparatlar qəbul edən qadınlarda bu risk kişilərə nisbətən 39% çохdur. Ümumiyyətələ, qadınların kişilərlə müqayisədə daha çох depressiya yaşaması məlum idi. Bu araşdırma ilə öncədən kardiоvaskulyar (ürək-damar) хəstəliklərlə bağlı depressiyanın ifliclə əlaqəsi də bir daha təsdiqləndi.