PORTRET

Əfrasiyab Bədəlbəyli

14.04.2022

Əfrasiyab Bədəlbəyli ...

daha ətraflı...

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov

31.03.2022

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov...

daha ətraflı...

O, bütün ömrünü iqtisadi təhsilinin inkişafına həsr etmişdi

31.03.2022

O, bütün ömrünü iqtisadi təhsilinin inkişafına həsr etmişdi...

daha ətraflı...

Dünyamalı Vəliyev - 80

31.03.2022

Dünyamalı Vəliyev - 80 ...

daha ətraflı...

Kamil Cəlilov

24.02.2022

Kamil Cəlilov...

daha ətraflı...

Məhsuldar alim, qayğıkeş müəllim, səmimi insan

03.02.2022

Məhsuldar alim, qayğıkeş müəllim, səmimi insan...

daha ətraflı...

BАCARIQLI TƏŞKİLATÇI, QAYĞIKEŞ VƏ MEHRİBAN İNSAN

27.01.2022

BАCARIQLI TƏŞKİLATÇI, QAYĞIKEŞ VƏ MEHRİBAN İNSAN...

daha ətraflı...

 Fatma Səttarova 100 - Vətənə hədsiz sevgi, qələbəyə sonsuz inam və əsl mərdlik nümunəsi

18.01.2022

Fatma Səttarova 100 - Vətənə hədsiz sevgi, qələbəyə sonsuz inam və...

daha ətraflı...

Akademik Pərviz Məmmədov - 85

13.01.2022

Akademik Pərviz Məmmədov - 85 ...

daha ətraflı...

Ritmə əliylə yox, ruhuyla can verən sənətkar

06.01.2022

Ritmə əliylə yox, ruhuyla can verən sənətkar...

daha ətraflı...

Ziyad Səmədzadə: ÖMRÜNÜ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA VƏ TƏRƏQQİSİNƏ HƏSR EDƏN PEŞƏKAR MÜTƏXƏSSİS

30.12.2021

Ziyad Səmədzadə: ÖMRÜNÜ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA VƏ...

daha ətraflı...

Ziyad Səmədzadə: Böyük alim, unudulmaz müəllim

30.12.2021

Ziyad Səmədzadə: Böyük alim, unudulmaz müəllim...

daha ətraflı...