MƏQALƏLƏR

“NUR  ŞƏHƏRİ” -  MİNGƏÇEVİR  GÖZƏLLİKLƏR DİYARINA  ÇEVRİLİR

18.03.2011

“NUR ŞƏHƏRİ” - MİNGƏÇEVİR GÖZƏLLİKLƏR DİYARINA ÇEVRİLİR...

daha ətraflı...

Ma­liy­yə sank­si­ya­la­rı

18.03.2011

Ma­liy­yə sank­si­ya­la­rı...

daha ətraflı...

Mərc oyun­la­rı ilə bağ­lı ver­gi mə­sə­lə­lə­ri

18.03.2011

Mərc oyun­la­rı ilə bağ­lı ver­gi mə­sə­lə­lə­ri...

daha ətraflı...

İri ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­də ver­gi ödə­yi­ci­lə­ri­nə xid­mət ter­mi­nal­la­rı yaradılmış­dır

18.03.2011

İri ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­də ver­gi ödə­yi­ci­lə­ri­nə...

daha ətraflı...

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti mar­tın 31-də ba­şa ça­tır

18.03.2011

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti...

daha ətraflı...

MENECMENTİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

11.03.2011

MENECMENTİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ...

daha ətraflı...

Regionlar: turizm ilə yeni inkişaf dövrü

11.03.2011

Regionlar: turizm ilə yeni inkişaf dövrü...

daha ətraflı...

Vüqar Səfərli: “Bu gün parta arxasında oturan tələbələr gələcəyin baş redaktorlarıdır”

11.03.2011

Vüqar Səfərli: “Bu gün parta arxasında oturan tələbələr gələcəyin...

daha ətraflı...

Turizm regionların gələcək inkişafını müəyyən edir

04.03.2011

Turizm regionların gələcək inkişafını müəyyən edir...

daha ətraflı...

PR-ın imkanlarının lazımınca qiymətləndirilməməsi – hər hansı təşkilatın inkişafında strateji səhvdir

04.03.2011

PR-ın imkanlarının lazımınca qiymətləndirilməməsi – hər hansı...

daha ətraflı...

Gözəlləşdirən sənaye

04.03.2011

Gözəlləşdirən sənaye...

daha ətraflı...

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sı

04.03.2011

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə...

daha ətraflı...