PORTRET

Mənalı ömür yolu     “Deyirlər, hər bir xalqı, milləti, torpağı, ölkəni məşhurlaşdıran, tanıdan, hər şeydən əvvəl onun alimləri, sənətkarları, ictimai xadimləri, sərkərdələri, söz ustalarıdır. Əsrlərin sınağından çıxmış bu müdrik deyimin sübuta ehtiyacı yoxdur. Bunun üçün onların harada yaşaması vacib deyildir. Önəmlisi odur ki, onların ürəyi millətinin, vətənin qayğıları və ümidləri, sevinci və kədəri, keçmişi və gələcəyi ilə nəfəs alsın”.   “Borçalı ziyalıları” kitabından

02.12.2015

Mənalı ömür yolu “Deyirlər, hər bir xalqı, milləti, torpağı,...

daha ətraflı...

Nəbi Əliabbas oğlu Nəbiyev

27.07.2015

Nəbi Əliabbas oğlu Nəbiyev...

daha ətraflı...

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə - 75

25.06.2015

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə - 75...

daha ətraflı...

Albert Tağıyev – 75  Tələb­kar rəhbər, zəhmətsevər alim, qayğıkeş və sədaqətli dost

27.03.2015

Albert Tağıyev – 75 Tələb­kar rəhbər, zəhmətsevər alim,...

daha ətraflı...

Аygün Səmədzadənin disk albomu mahnı çələngitək təqdim olundu

27.03.2015

Аygün Səmədzadənin disk albomu mahnı çələngitək təqdim olundu...

daha ətraflı...

Vida sözü - Telman Hüseynov

27.03.2015

Vida sözü - Telman Hüseynov...

daha ətraflı...

İnformasiyanın saxtalaşdırılması: Hesabat

27.03.2015

İnformasiyanın saxtalaşdırılması: Hesabat...

daha ətraflı...

Karyeranın diapazonu: elmi və pedaqoji fəaliyyətinin uğurlu yolu

20.03.2015

Karyeranın diapazonu: elmi və pedaqoji fəaliyyətinin uğurlu yolu...

daha ətraflı...

Əhmədov Afət Tərlan oğlu

12.03.2015

Əhmədov Afət Tərlan oğlu...

daha ətraflı...

Təcrübəli dövlət qulluqçusu

27.02.2015

Təcrübəli dövlət qulluqçusu...

daha ətraflı...

Ziyasız dünyam

17.02.2015

Ziyasız dünyam...

daha ətraflı...

60 illik şərəfli ömür yolu

27.01.2015

60 illik şərəfli ömür yolu...

daha ətraflı...