PORTRET

110
Həssas qələm sahibi – Mirvari xanım   Tanınmış jurnalist, səmimi insan Mirvari xanım haqqında keçmiş zamanda danışmaq mənimçün çox çətindir. Onun ölüm xəbəri təkçə məni və ailəmizi deyil, redaksiyamızın bütün işçilərini dərindən sarsıtdı. Onun qəzetimizlə əməkdaşlığının neçə illik tarixi var...

30.06.2016

Həssas qələm sahibi – Mirvari xanım Tanınmış jurnalist, səmimi...

daha ətraflı...

 İQTİSADİ TƏRƏQQİYƏ HƏSR EDİLƏN ÖMÜR   “Hər bir alim qiymətlidir. Hər bir alimin yaratdığı elmi əsərlər özünəməxsus qiymət alır. Ancaq nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirən, nəzəri fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardan əməli nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusi yer tutur”. Heydər Əliyev

13.06.2016

İQTİSADİ TƏRƏQQİYƏ HƏSR EDİLƏN ÖMÜR “Hər bir alim...

daha ətraflı...

ÖMRÜN 80-Cİ YAYI

10.06.2016

ÖMRÜN 80-Cİ YAYI...

daha ətraflı...

Azərbaycan iqtisad elminin görkəmli nümayəndəsi

13.05.2016

Azərbaycan iqtisad elminin görkəmli nümayəndəsi...

daha ətraflı...

İşıqlı ömür yolu

22.04.2016

İşıqlı ömür yolu...

daha ətraflı...

Böyük Azərbaycanşünas alim haqqinda yeni biblioqrafik mənbə

22.04.2016

Böyük Azərbaycanşünas alim haqqinda yeni biblioqrafik mənbə ...

daha ətraflı...

Аygün Səmədzadənin disk albomu mahnı çələngitək təqdim olundu

18.03.2016

Аygün Səmədzadənin disk albomu mahnı çələngitək təqdim olundu...

daha ətraflı...

Hamıya pay verib ömründən bir az... Müəllimlik sənəti, peşəsi cəmiyyətdə ən yüksək qiymətə layiq olan bir peşədir. Müəllim olmaq kimi şərəfli bir iş yoxdur.  Ümummilli Lider Heydər ƏLİYEV

27.02.2016

Hamıya pay verib ömründən bir az... Müəllimlik sənəti, peşəsi...

daha ətraflı...

Böyük sevgilərə bürünmüş nəğmələr... İstedadlı bəstəkar Aygün Səmədzadənin möhtəşəm konsertindən düşüncələrim...

11.12.2015

Böyük sevgilərə bürünmüş nəğmələr... İstedadlı bəstəkar Aygün...

daha ətraflı...

Mənalı ömür yolu   “Deyirlər, hər bir xalqı, milləti, torpağı, ölkəni məşhurlaşdıran, tanıdan, hər şeydən əvvəl onun alimləri, sənətkarları, ictimai xadimləri, sərkərdələri, söz ustalarıdır. Əsrlərin sınağından çıxmış bu müdrik deyimin sübuta ehtiyacı yoxdur. Bunun üçün onların harada yaşaması vacib deyildir. Önəmlisi odur ki, onların ürəyi millətinin, vətənin qayğıları və ümidləri, sevinci və kədəri, keçmişi və gələcəyi ilə nəfəs alsın”.  “Borçalı ziyalıları” kitabından

02.12.2015

Mənalı ömür yolu “Deyirlər, hər bir xalqı, milləti, torpağı,...

daha ətraflı...

Nəbi Əliabbas oğlu Nəbiyev

27.07.2015

Nəbi Əliabbas oğlu Nəbiyev...

daha ətraflı...

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə - 75

25.06.2015

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə - 75...

daha ətraflı...